Công ty TNHH SX TM Phước Hào

Chứng nhận chất lượng

Màng nhôm

Xem catalogue

Máy ép màng

Xem catalogue

Màng nhôm

Máy ép màng

Dây đai

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY PHƯỚC HÀO

Định hướng

Xây dựng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước Hào mạnh hơn về tìm lực kinh tế, hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh, sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có, nâng cao mối liên kết công nghệ – thị trường – tài chính.
Quyết tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, đội ngũ kinh doanh năng động trong thời kì mới.

Chiến lược phát triển

Công ty tập trung toàn bộ trí nhân lực và sức lực đẩy lùi khó khăn hiện tại, nắm bắt thời cơ đổi mới nhận thức, cơ cấu kinh doanh, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực màng nhôm, dây dai, máy dán màng nhôm.
– Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.
– Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Đảm bảo chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, cố gắng liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế.
– Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.
– Ứng dụng khoa học công nghệ: Đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Đồng thời cũng đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.
 

Tính năng đang được hoàn thiện